Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 787
Nicolaus Gorasdowskÿ erga Petrum et [Helskam] Hedwigim de Panÿąka: primus Vincencius de Nadarszicze, secundus Swanthoslaw de ibidem, tercius Wrothoslaw de ibidem, quartus Paulus de ibidem, quintus Johannes de ibidem, sextus Albertus de Chwalicowicz. — Rota:

Jaco tho ʃwatczą ÿaco Micolaÿ Czeʃnik
a Jan czʃzo vkupÿlÿ cząʃcz pÿąthą
wbÿeleÿewe a wpanącze vpane doro
thie ta panÿ bila wtem dzerʃzenv a
onÿ dale wÿtrzÿmali to ʃpocoÿne trzÿ
latha potem przedanv ʃtim liʃtem