Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 786
Sczedrzik et Przÿbak heredes de Conarzewo erga Janusium Popowský: primus Thomislaus Capusta, secundus Johannes Chwalcowský, tercius Mathias Cuczinskÿ, quartus Janusius Barthoszewskÿ, quintus Stephanus de Gunczlewa Gorka, sextus Nicolaus Osla. — Rota:

Jaco tho ʃwatczą ÿaco przÿbacow a
Sczedrzÿcow oczecz pacoʃz dzedziną do
maradzÿcze dal ʃwą dzewką wpoʃza
dze a nigdý ge newʃdal wekugiʃcze