Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 785
Msczich Scoraszewsky erga Michaelem scoltetum Bÿencowský: primus Pÿotrasz Colaczkowskÿ, secundus Nicolaus de Gunczlewa Gorka, tercius Mathias de ibidem, quartus Martinus Kolaczcowský, quintus Milesza Pudliszcowský, isti presentes fuerunt, sextus Martinus Paszirzbiczský. — Rota:

Jacoʃmý przÿtem bilÿ ÿʃz Mʃczich
ʃcoraʃzewʃkÿ ne ÿal wdom Michala
Soltiʃʃa wbencowe ... ÿ newʃzal mv dw weprzu
ÿaco dwe copÿe ÿedną Crową ÿaco
poltori grzÿwnÿ a oginne czʃzo nan
ʃalowal nigdÿ