Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 784
Mylessa Pudliszcowsky ducit testes erga Janusium Jasconis filium Crayewský. Ministerialis circa testes sic debet cognoscere: [Ją]

Jaʃnam ÿzem vÿdzal kyedÿ Myle
ʃza dal przÿʃąd na pudliʃzcowicze tedý
Januʃz Craÿewʃkÿ vʃząda bil