Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 783
Zydowka erga Dobrogostium Colenskÿ: primus Jaszek Rąbinskÿ, secundus Nicolaus Szoldra, tercius Janusius Szoleskÿ, quartus Budzÿwoÿ Chalawskÿ, quintus Czewleÿ Mÿaskowskÿ, qui sedet in Costen, sextus Janusius Tarnowskÿ. — Rota:

Jaco tho ʃwatczą ÿz pan Dobrogoʃt Colenʃkÿ ... ÿachal na Staniʃlawową
zydowcziną dzedzÿną na Rogaczewo
ýzaÿąl yego ʃtado ygego Soltiʃa gwal
tem moczą wząw cztirzÿ Scopÿ ÿʃnadl
ge