Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 782
Mathias filius iudicis olim adversus Helskam sic iurabit. Rota:

Tako etc. Jaco kedÿ moÿ oczecz daÿal
Helʃką za wÿʃzaka tedÿ geÿ ne obÿe
czal plaʃcza potʃzÿtego anÿ ʃzukne
tako dobre iaco oʃm adwadzeʃzcze grzÿ
wen