Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 780
Mathias filius iudicis erga Dorotheam Szekyrzeczska: primus Miroslaus Psarskÿ, secundus Belczek de Bernartek, tercius Woytek de Surkowo, quartus Wlodek Olesky, quintus Szamek, qui sedet in Bucowecz, sextus Stanislaus Camenewskÿ. — Rota:

Jaco tho ʃwatczą ÿaco pani dochna w
grabyonowe czʃzo ÿe pyotrek ýe brath
przedal od dzeʃzączÿ lath niczʃz ne ma
la ʃwe maczerziʃnÿ anÿ ge tam pla
tu dawano