Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 779
Dominus Barthosius Gostinensis erga nobilem Nicolaum notarium domini capitanei: primus Jacusius alias Podrzeczskÿ habens obligacionem in Manczicze, secundus Wlosth de Podrzecze, tercius Laurencius de Sdzÿnicze, quartus Stanislaus Grunowo, qui duxit Helskam, quintus Johannes de Boguslawicze, sextus Stephanus de Wlawa. — Rota:

Jaco tho ʃwatczą ÿz Barthoʃʃz
ygego przotkowe ... lath a ote
trzech lath vzÿwalÿ tich Sladow na gich ʃze czÿ kmecze ʃzedzą Jan Cur
cowa Woÿco Bercowicz y poltora ʃla
da rzeczone laʃzcowʃke ...
iʃz ʃzą yego praue kmecze ÿvszit
kÿ otnich bral a xandz Micolaÿ
pÿʃzarzs nigdÿ do nich niczʃz ne
mal