Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 778
Item Viscota Mathias debet iurare peremptorie ad primos terminos in Costen in Ieiunio erga Stroszin fratrem germanum. — Rota :

Tako etc. Jacom ʃtroʃzÿno[wÿÿ]veÿ
dzewcze ne ʃlvbowal dacz (na) pomocz
ʃzeʃczÿ grzÿwen kv wÿanv albo
cupoʃagu