Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 18 Numer roty: 776
Item Nicolaus, Petrus, fratres de Zemlino erga Hancam et Simonem de Wÿslawicze: primus Miroslaus Wilkowskÿ, secundus Simon Cuczinský, tercius Andreas Vnantskÿ, quartus Sandiwogius Cuczinskÿ, quintus Nicolaus Pÿanowský, sextus Janusius Sulewský — Rota:

Jaco tho Swatczą ÿʃz pÿotr a mÿ
colaÿ z Szemlina wÿtrzÿmalÿ
czwarthą cząʃcz zemlina przeczi
wo hancze a Szimvnv ʃ wÿʃlawicz
mÿmo trzÿ a trzýdzeʃzczÿ latha
wpokoyv