Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer





Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 17 Numer roty: 774
Nobilis Sandinogius Lyp/cz//ni{cz}ski ducit testes erga nobilem Jacobum de Cothowsze: primus Cusz de Kobilnikÿ olim Carszniczski, tanquam presens, secundus Laurencius Jesz de Szadow, tercius Vincencius Othorowsky, quartus Johannes Rudski, quintus Jarotha de Vilkowo castellanus Radzimiensis, sextus Petrus Pÿetrski. Nobilis, qui fuit presens sic iurabit. — Rota:

Tako mi etc. Jakom przitem bil. kedÿ Jacub.
Cothoweʃzkÿ. dal przoth dwe rane Sandzi
woýewý lypp[cz]ni(cz)ʃkemu ýottegnalgo ot prawa
[ytam muʃze prawo neʃtalo] ... Jako tho ʃwatczą ýz Jacub