Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1421 Pisarz: 17 Numer roty: 773
Item Johannes Sczodrowski ducit testes erga Sandiuogium Lypniczski: primus Joseph Xanginski, secundus Bronislaus Geligowo, tercius Jaroslaus Tarnowski, quartus Vincencius Tarnowski, quintus Drogoslaus Przilepski, setus Jacussius de Przilepicze. — Rota:

Jako Jan Sczodrowski ʃzʃczą panÿczy aʃzetwema
dzeʃtoma podleÿʃzimÿ. nebezal gwaltem na
Szandziwoÿewą goʃpodą. ÿneʃzukalgo (wdomu) anÿ
go thamo wedzal.