Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 17 Numer roty: 770
Rota testium Nicolai, Andree et alteri Nicolai Goraszdowski erga Grzimconem Chwalanczskÿ. — Rota:

yz Micolay(wý) Andrzeý(wi) ýmicolay(wi) Goraʃzdowʃczý
(przotkowe) dzedziną [Goraʃzdowo ] (panʃką) (pogich) pogich oczczu
ÿ potem ÿmaczerzÿ vÿtrzimalý trʃzýdzeʃzczý (ÿtrʃzÿ) lath
podlug [pelnøn] zemʃkego (ʃpocoÿnne) a grzimek
nigdý the dzedzinÿ (panʃkeÿ) Goraʃzdowa nebil
wtrzimanu anÿ czinʃzow [pra] bral
[dze] tam ne dzedzicznÿm prawem. Jaco tho ʃwatczą yʃz przotkowe (ÿandrzeyewÿ ) Mico
laÿewy Goraʃdowʃkich
ÿ oni potem dzedzÿną panąka wÿ
trzÿmali trzý dzeʃczÿ lath ÿ trzÿ ʃpocoÿ
ne a grzÿmek Falątʃký teÿ dzedzÿ
nÿ panąky ne bil vtrzÿmanv anÿ
czinʃzow bral tamo dzedzicznim prawem

. Nicolaus Gorasdawskÿ cum fratribus erga Grzimkonem Chwalątskÿ: primus Dobÿeslaus Grodzeczskÿ, secundus Stanislaus de ibidem, tercius Boguffal de Nadarszicz, quartus Martinus de ibidem, quintus Przÿbislaus de ibidem, sextus Nicolaus de ibidem. — Rota: