Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 17 Numer roty: 769
Rotha testium Borconis Grisinensis contra Janussium Sulewski:

Jaco to ʃwaczczą. yʃze Jąndreý Bor
kow oczecz tą dzedziną lanczʃko wÿ
dzerʃzal crzÿdzeʃcÿ lath. ʃpocoyne anict
bÿ go wtem prawem (negabal) anÿ nigdÿ ʃge
go rakÿ viʃla. nagynną raką. Jaco tho ʃwatczą ÿz pan Andrzeÿ bor
cow oczecz dzedziną lączʃko vÿ dzer
ʃal trzÿdzeʃzczÿ lat ʃpocoÿne anigdy go
wtem prawem nenagabal anÿ nigdÿ
ʃgego rąkÿ na ginną rąką weʃla

. Borek heres in Osseczna erga [erga] Janusium Sulewskÿ: primus Materna de Osseczna, secundus Petrasius Coska, tercius Troyanus de Mirzewo, quartus Niclasz Kącolewský, quintus Niclasz Tworzÿanskÿ, sextus Martinus Paszirzbiczský. — Rota: