Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 17 Numer roty: 768
Costen. Rota:

Jaco tho ʃwaczczą Iʃze tą dze
dzyna (Yandrey) borkow oczecz derʃzal ta dze
dzyna ląnczʃko. a nigdy ʃpocoyno
iʃmu nigdÿ ʃrąku newychodzÿ
la