Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 17 Numer roty: 767
Nota. Rota testium Janussii de Pudliscovicze Janusius filius Craÿewskÿ Jasconis erga Jaszconem Jasconem Soldram Szoldram: primus Janusius Raszewskÿ, secundus Micossz Sarpaczskÿ, tercius Nicolaus Zemlinskÿ, quartus Nikel Dząnczinskÿ, quintus Nicolaus Pÿanowsky, sextus Andreas Pÿanowskÿ.

Jako tho ʃwatczą. ÿz Jaʃek Cra
yewʃki Januʃzew Oczecz. vkupil
dzedziną pudliʃzcowicze. prawim vku
penÿm. ÿ liʃth. dzedzicznÿ naną mal ʃprawedlywÿ, ale mu ʃgorzal wponeczu.
ythą dzedziną pudliʃzcowicze. trʃzÿ
latha. dobrowolne ʃpocoyne trʃzÿ
latha witrzimal. podlug zemʃzke
go prawa. nÿʃzlÿgo. Jaʃzek ʃoldra
zaʃzwal.