Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 17 Numer roty: 765


Tako. etc. Jako. medzý Woÿacze
wem a runowem bilÿ ʃtare cop
cze. a thÿ Micolaÿ Bninski po
nowil (a) (medzý) ([gim]) ((thÿmÿ)) (druge) (ʃzÿpal
) a daleý mimo thÿ ʃtare
copcze [zaye] (niczʃch) nezaÿ[mowal](ѻl)