Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 17 Numer roty: 764
Poznania. Nota testes nobilis Nicolai Bninski erga nobiles Nicolaum et Martinum de Woÿaczewo: primus Czeslaus Grabowecz, secundus Johannes Dzeczmarowski, tercius Martinus Dzeczmarowski, quartus Johannes Grabowecz, quintus Semko de Lubouecz, sextus Vincencius Meczewski. — Rota:

[Tako gim etc. Jako tho ʃwatczą.]
[Jako thy ʃwatcza] Jako thÿ Copcze
[medzi woýaczewem a Runowem
thÿ ʃzą ʃtarego dawna (bilÿ) (ʃtare) (Copcze)]. a na
[thich (athy)] Micolaÿ Bninʃki (ponowil) [nowe] (medzy
) (thim) (nowe) ʃzul. [a nÿgdze gÿndze.] (daley) (mimo) (thÿ) [any da
leÿ zyÿąl.] zay amowal. ʃtare
[copcze]