Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 17 Numer roty: 762
Nota testes nobilis vir Wirzbenthe Virzbantha GiwenskiGiwenskÿ erga dominum Jaroslaum: primus Johannes de Jaroslawky, [secundus Wissecli Szycorzinski, tercius], secundus Nikel Szicorzinski Sycorzinskÿ, tercius Bogussius Bogusius Trach, quartus Bolcz de Albo Lacu, quintus Stephanus Bloczski Bolczskÿ, sextus Michael Ranczski. — Rota:

Tako gim etc. ýze pol dzedzinÿ
lubyacowa yeʃt prawe dzedzicz
ʃtwo pana Wirzbenczino. ÿtho
vitrzimal. dobrowolne trʃzý la
tha. a pan go Jaroʃlawa
wtem migdi prawem neugabal.