Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 17 Numer roty: 761
Costen. Nota testes [Agnetis] Heduigis Sczepowska Sczepowskÿ erga Michaelem Szecowski Szecowskÿ: primus Nicolaus Grabÿonowskÿ, secundus Petrasius de ibidem, tercius Przybek de Jaroslawek, quartus Stoÿslaw de Jaroslawek, quintus Martinus Podrzeczskÿ, sextus Petrus Grzybensky. — Rota:

Tako gim etc. Jako czʃzo ÿeʃth Michal
Szecowʃki ʃlad role. dalbÿl. Mico
laÿewi. Heduizinemu mâʃzewÿ ...
ne malmu [Michal Sze
cowʃki ] robothÿ ʃzÿego zoną. zýtha
ýʃzana. [Jako czterdzeʃzczÿ] grzi
wen]. pobracz. gdýbimu then
ʃlad zaʃzą wʃzѻl. athego ÿeʃt
... pobral ÿako czterdzeʃz
czý grziwen