Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 17 Numer roty: 758
Costen. Item nobilis Johannes de Vyasd ducit testes erga nobilem Janussium Janusium Wozniczsky Wosniczky: primus Thomas de Xanginicze, secundus Andreas de Grizino Grisina, tercius Janussius Janusius Popowski Popowskÿ, quartus Nicolaus de Pÿotrowicze, quintus Johannes Jaroslawski, {prope Srzodam, quando testes nominavit, dixit Johannes}, sextusGuntherus Guterus Trach de Bucowecz. —Rota:

Tako gim etc. Jako then lÿʃth czʃo
mowÿ. Janowÿ vÿeʃtʃzkem(v) na
dzewanczdzeʃzanth. grziwen ý na
dzewancz. then ÿeʃt Januʃʃz
Wozniczʃki. kazal. pyʃzacz. ÿ
ʃwø peczancz. dal zaweʃzicz
nathý penâdze