Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 17 Numer roty: 755
Rota [M] Stephani Brilewsky Brilewský erga Thomam kmethonem Dobrogostii Colensky: primus Jaroslaus Zadora, secundus Allexius Zadora, tercius Nicolaus Bucowniczskÿ, quartus Olrzik de Podrzecze, quintus Janusins Vnantskÿ, sextus Sulek Chwalkowskÿ.

Tako. gim etc. ÿz Sczephan Thomý
dw[oyczy] neʃzadzal wklodą
ÿdwoÿ
czý newyʃzadzal aný mu mecza
gwal[tem] wząl