Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 17 Numer roty: 754
Costen. Item Derslaus ducit testes erga dominum Przibislaum Grisinensem dapiferum Poznaniensem: primus Andreas Boÿanowski, secundus Stephanus Proszky, tercius Henricus Viscota de Bilanczino, quartus Przeczslaus olim Lubecowski Lubyecowský, quintus Johannes Bodzuewski, sextus olim Derslaus Dambrowski in Costen. — Rota:

Taco. gim etc. Cʃzo pan przybiʃlaw
dal pąndzeʃzand grzywen (groʃy) (ʃirokich) derʃkoweÿ
(<..>eʃtrze) [ʃzam] kedi yą dal zapana Jana to geý
dal ʃzageý ʃluʃbą