Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1420 Pisarz: 17 Numer roty: 753
Item domina Clemencia Pasirbiczska ducit testes erga nobilem Wanchno de Pasirbicze: primus Stanislaus Grunowski, secundus Nicolaus Colaczecz, tercius Petrassius Grabÿonowski, quartus Thomislaus de Surkowo, quintus Miczko Jaroslawski, sextus Petrus Grzibenski. — Rota:

Tako gim etc. yz Wanchno Paʃzirzbiczʃky
zecztirmÿ paniczmy. azecztirmÿ. pod
leyʃzimy bezal nadwor paneÿ Cle
mencie ý Jana ýeÿ mâʃza ýʃzekl
plotý ÿ korýtha ÿey. gwaltem