Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1419 Pisarz: 17 Numer roty: 750
Item nobilis Sobco Zÿtoveczsky erga Jacussium filiastrum suum sic iurabit. — Rota:

Tako etc. ÿzem ... roʃzdzelon prawim dzalem
ʃzoltiʃʃem ... oʃluʃbÿ[ø] (roʃzdze
lon) ÿʃmowąʃzmý melÿ. ÿz mne mal
dwe lecze ʃluʃzicz. a gim trzecze
a ... Jacuʃz ýtim wʃzączim kona. ʃtra
dzą me ʃluʃzbÿ