Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1419 Pisarz: 17 Numer roty: 749
Item strenuus vir dominus Przibislaus Grisinensis dapifer Poznaniensis ducit testes erga venerabilem virum dominum abbatem de monasterii Welýn Welenensis, presente domino religioso Nicolao fratre monasterii ipsius tanquam procuratorem: primus Przibislaus famulus domini Thomislai in Turew, secundus Bernhardus olim Mirzewski Lubonski, tercius Wissako WyszakTarnowski, quartus Thomas de Xanginicze, quintus Johannes de Lanka, sextus Vincencius Drzeczcowski residens ante Grodzisko. — Rota:

Tako gim etc., ÿz pan przibiʃlaw Jeʃz
dzil. do Welena zandacz prawa v
xandza Opatha na Oczka Mlýnarza
zadzeʃzancz grziwen groʃʃow ʃzÿro
kich. rąkoÿemʃtwa. atam muʃze pra
wo vxandza opatha. neʃtalo. ʃztÿm
Mlinarzem.