Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1419 Pisarz: 17 Numer roty: 748
Item domina Prachna Sepenska ducit testes erga nobilem Jacussium Sepenski: primus Thomas Scapa Hinczconis, secundus Johannes Docowski, tercius Vincencius Wambewski, quartus Nicolaus Czaczski, quintus Nikel Scoraczewski, sextus Joseph de Xanginicze. — Rota:

Tako gim etc. Jako tho ʃwatczą ÿz
panÿ Prachna ʃzwÿm mązem
thø lanką. trʃzy lata witrzimala
ʃpokoÿnne. Naÿeýʃze lancze
[p] Jacuʃz Sepenʃki dwe coʃze
<...>l ʃyedným podleýʃzim