Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1419 Pisarz: 17 Numer roty: 747
Item nobilis Petrassius Golski erga dominum Barthossium heredem de Gostina sic iurabit ad primos minores terminos. — Rota:

Taco etc. Jako czʃzo ÿeʃt. Stach czlo
wek moÿ do Goʃtina. ʃedl otemne
dopana [p] Barthoʃʃa. natego czlo
weka moý wlodarz ÿmenem
mým roku. wgoʃtinu nebral
anÿm mu kazal.