Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1419 Pisarz: 17 Numer roty: 746
Item domina Elyzabeth Wernerzewa debet statuere ad primos minores terminos peremptorie nobilem Thomam Cromnowo erga nobiles Henich Tworzianski et Janussium Ramszewski. — Rota:

Takomi. pomozi bog ÿʃwati +. Jakom
bil poʃzlem otpane Elʃbethý wer
nerzewa do. Henicha ... Januʃza
abý ÿą bronýly ot Woczecha Two
rzianʃkego othą zaʃtawa. czʃzo ÿey
zaną ranczyly przot niʃzli[m] ʃným
weprzą wʃtąpila.