Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1419 Pisarz: 17 Numer roty: 743
Item nobilis Borco Grisinensis debet statuere ad primos minores terminos Woÿtonem de Maiori Lankÿ scultetum, Petrassium filium Coszcze, Jan frater ipsius germanus et Nicolaus familiaris ipsius erga Michaelem Coszel. — — Rota:

Tako gim pomozi boog. etc. Jakoʃmÿ przi
tem bilÿ. ÿze. Michal Kozel (na) rzecl.
lawnikom. ýzeme. neczʃne. a ne
werne ʃandzicze.