Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1419 Pisarz: 17 Numer roty: 742
Item dominus Lascz cum domino Petro erga Nicolaum Jezerziski et homines suos sic iurabunt. — Rota:

Tako mi pomozi bog ÿʃwâti +
Jako. [J] ludze ʃʃkoʃzkowa. ʃlÿ
naxandza [piʃ] biʃcupýѻ dzedzi
ną ... ý otbilý
dobitek ... a wtorim razem. ʃzlÿ
ý ranilÿ xandza biʃkupý lud
ÿdalÿ gim cztÿrzÿ ranÿ gwaltem
ÿ przitem, gwalcz. ÿoliʃmy. [nadze
dzine] (na) xanʃzeÿ dzedzine