Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1419 Pisarz: 17 Numer roty: 740
Item Janussius Vozniczski ducit testes erga Janussium de Lagwÿ: primus Pacossius Volikowski, secundus Swasco Dzegczinski, tercius Sandiuogius Medzwadski, quartus Czestek Codromski, quintus Mixo de Gnino, sextus Vincencius olim Mlotkowski. — Rota:

Tako gim pomozi etc. ÿz Januʃz Wozniczʃký
nepobral. Januʃzewÿ [dobitka] (dwoÿego) [cz] konÿ
(ýzitha) nayego dzedzine ÿnadobrowolneÿ
drodze. Jako. cztyrzÿ ÿ dwadzeʃz
cza grziwen