Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1395 Pisarz: 7 Numer roty: 74
Stanislaus testes, quos ducere debet: primus Janusius de Tarnowo, Nicolaus secundus Dÿmoczwo, tercius Bogussek de Grabowecz, quartus Nicolaus Szgyrza, quintus Petrus de Gilowecz, sextus Wlodko Olesky. — Rota etc.:

Jaco to ʃwadcim iaco Bar
[Michae]tholomegewi rzeczý neneʃonÿ
doʃtaʃcowa domu ani gich wʃidka ma