Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1419 Pisarz: 17 Numer roty: 739
Item Janussius de Lagwÿ ducit testes erga nobilem Janussium de Woznikÿ: primus Nicolaus kmetho de Lagwÿ, secundus Petrus de Lagwÿ kmetho, tercius Martinus tabernator de Woÿnowicze, quartus Paulus de Lagwÿ, quintus Petrus tabernator de Lagwÿ, sextus Jan pastor de Sandzino dictus Kmoch. Rota:

Tako. etc. ýze Januʃz. trʃzy[emcupczem]
cupcze prziwodzilÿ. przetpana Januʃza
nadzedziną prziwodzil. ý oʃzadzalmu
ÿego rolą. ÿøʃz zaoʃzm grziwen.
przedal. zapÿącz trzeczakowich. aza
trʃzý groʃzowých. aon niÿednego
nechczal prziÿøcz