Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1419 Pisarz: 17 Numer roty: 738
Item domina Nastasia ducit testes erga Albertum Curanowski: primus Vincencius filius Nicolai Sirznak de Sekirky, qui pecuniam portavit, secundus tres Stefani Solaczske, item Albertus Strzeszkowski, item Jacussius Bagrowski. — Rota. Primus sic iurabit:

Tako gemu pozý etc. Jakom cztirzÿ
grziwný yʃeʃcz groʃʃy. noʃʃil. [do] Wocze
chowÿ Curanowʃkemu. otnaʃtkÿ
czʃzo mugich naʃtka poziczila ...