Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1419 Pisarz: 17 Numer roty: 737
Item domina Szathoslawa conthoralis domini Potrassii Jarognewsky ducit testes erga nobilem Bynaconem Bandlewsky: primus Mathias de Minori Paruszewo, secundus Nicolaus de [Chw] Falikowicze, tercius Voyslaw de Naderszÿcze, quartus Laurencius de Sz[a]{ką}pe, quintus Petrus Szeliga de Sz{k}ąpe, sextus Andreas de Wągri. — Rota:

Tako gim etc. ÿʃze panÿ ʃwanchna ne
ʃwąla. výʃzeÿ nigednego penądza
po benaʃzcze. ʃweÿ ʃzeʃtrze czʃobiʃze
malo. doʃtacz. nacząʃcz Benacową
ÿ ʃandziwoÿewą. ÿedno. tho czʃzo
gim wiʃnala. ÿ panoweÿeÿ ʃkaʃzalÿ
zaplaczicz