Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1419 Pisarz: 17 Numer roty: 730
Item nobilis Jacussius Grunowski Viczanszkowski ducit testes erga nobilem Albertum Curanowsky: primus Nicclasius Thworzÿansky Tworzianski, secundus Henÿch Henich Tworzyanský Tworzianski, tercius Opacz Cokorzÿnski Opaczo Kokorzinski, quartus Bernardus Bernhardus Mirzewskÿ, quintus Olbrath Olbrachtus de Rubea Ecclesia, sextus Laurencius Skoraczewskÿ Scoraczewski:

yz thÿ Copcze czʃo (ÿe) (ʃzu[pa]lÿ) pana Ja
kuʃzewym przotky(yem) [thy] medzy
Curanowem a (medzy) Gonambiczamÿ
thý ʃzą prawe copcze ÿʃprawem
vyʃzlÿ