Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1419 Pisarz: 17 Numer roty: 728
Item nobiles Sobco Zÿtoweczski et Nicolaus Wlastowski erga Johannem et Nicolaum Cuczinsky sic iurabit (!). — Rota:

Tako etc. ÿzem. tako wele. ʃtrawil.
ÿnadlozil. napoʃzwÿ. ý naprziʃzandÿ
dobýwaýѻcz. naʃobku Bucowniczkem
ʃzgego. braczą [dobýwa] ... ÿzeʃzmÿ. thako wele. ... ÿ nadlozylÿ na
poʃzwÿ. naprzizandÿ ÿna prawo
dobÿwaÿącz. ... naSobku Bukowniczʃkem
ʃzgego braczą

. Item nobilis Sobco Zýtoweczski et Nicolaus Wlostowski erga Johannem Wlostowski et Nicolaum Cuczinský sic iurabunt ad primos minores terminos peremptorie. — Rota: