Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1419 Pisarz: 17 Numer roty: 724
Item dominus Dobrogostius Colenski peremptorie iurabit ad primos minores terminos erga Henricum Viscotam. — Rota:

Tako. mi pomozi boog. ÿ ʃwanti +.
ÿʃʃem nemal. zaʃtanpicz ...