Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 722
Item nobiles Barthossius et Johannes pueri olim domini Fricz ducunt testes erga Georgium Ganskam: primus Jan Pÿanowski, secundus Nicolaus de Gunczlewa Gorka, tercius Petrassius de Guczlewa Gunczlewa Gorka, quartus Albertus Chorangwicz de Lasczino, quintus Jacussius Podrzeczski, sextus Michael de Bucownicza filius Candzorcze. — Rota:

ÿz Jurga Ganʃka ne thego Jana
poʃtawil. przet crzizem. ... ale
ginnego. czʃzo tam ... neʃzedzÿ domem, anÿ niczʃz
wraʃzewe tedÿ mal. kedý [go]
menil. ʃwatkÿ ...