Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 720
Item Jacussius Podrzeczski ducit testes erga Sandiuogium de Manczicze: primus Petrus Gosczeýewski, secundus Jan Cokoszka Kokoszka, presentes, tercius Nicolaus Podrzeczski in Gosczeÿewicze, quartus Wostek Wlostek Podrzeczski, quintus Jacusz Jacussius Wlostowski, sextus Thomislaus Vnanczski Vnanczsky. — Rota. Presentes sic iurabunt:

Tako gim pomozi etc. yzeʃzmÿ przitem
bili ÿ wemÿ [te] ÿz ten liʃth czʃzo.
gÿ Jacuʃz podrzeczʃki. na Sandziuo
ÿa ma. ten ÿeʃt wiʃze(d)l. podlug.
ʃmowÿ. ʃzʃwolą ÿʃz wedzenÿm San
dziuoÿewÿm. ...