Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 719
Item Michael Vnanczski ducit testes erga Janussium Vnanczski: primus Mirosek Mirosco Cuczinski, secundus Thomislaus Cocoszinski, tercius Mathias Cuczinski, quartus Passek Pasco Cuczinski, quintus Dobeslaus Chwalkowski, sextus Sczepan Gorzeczski Goreczski. — Rota:

Tako gim etc. ÿz Januʃz Vnanczʃki be
zal ʃzamotrzecz. na Michalowego czloweka
dom. ýranilgo. gwaltem ÿzagnalgo.