Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 718
Item Vincencius Ketliczski erga Johannem Srzoczski Sroczski: primus Stephanus Proszki, secundus Jan Docowski, tercius Jan Jaroslawski, quartus Nicolaus Podrzeczski in Gosczeyewicze, quintus Jan Morawczewski Wilkonski, sextus Bolcz de Albo Lacu. — Rota:

Tako gim etc. ÿz Jan Srzoczʃki ... [p] bezal. nadom wan
czencza Ketliczʃkego. menaczgo zabicz
ýʃlamalmu zamkÿ. ÿʃczaną wilomil
wgego domu. gwaltem.