Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 716
Item Hanczel Sowinski ducit testes erga Jacobum et Michaelem fratres suos: primus Cuncza in Dzenczina, secundus Michael de Dzenczina kmetho, tercius Nikel Grellar de Ponecz, quartus Nikel filius advocati de Ponecz, quintus Janussius Grellar de Ponecz, sextus Barthnik de Gosczeÿewicze. — Rota:

Tako. gim. etc. ÿz hanczel ʃeʃcznaʃcze.
grziwen (oʃtal) (vinovat) [polozil] (dlugu) (trawącz) (ÿ) (polozil) napotrzebýą Jacubo
wą. ÿ Michalowa. dobÿwaÿѻ(cz) na[ch]
gich matcze ʃwe ÿ gich oczcziʃznÿ