Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 715
Item domina Venczoska Venczoszka Naleczska cum teste sic iurabit peremptorie [iurabit] erga dominum Hermannum abbatem de Obra. — Rota:

Tako mi pomozi boog. ÿ ʃwanti +
ÿz xandz. opat. ʃedl. ... ÿ ʃlomil. ÿeÿ Jaʃz. gwaltem
...


Et testis nobilis in testimonium, Ad minus potest, sed ad maius non potest.