Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 713
Rota:

Tako gim pomozi bo(o)g etc. ÿz Swan
thoʃlaw Boguʃlawʃki nezachowal liʃta. naSzi<..>ana rankom<..> Janu
ʃzewego nad<...>eʃʃancz (nacze) grzy<..>en
ÿnewʃząl w<..>ʃʃzeÿ [dzeʃza<..>czÿ
grziwen] niʃzlý k<..>zemu prawo
mal (narankomÿ) ... Tako gim pomozi boog. etc. yz
Swanthoʃlaw nezachowal. lÿʃta
naʃzÿbana narąkamą Januʃze
wego. ÿnewʃząl naranko
mÿ wÿʃzʃzeÿ (...) ([dzeʃzanczÿ] ([grziwen]) niʃlÿ kczemu
prawo mal

. Item Swanthoslaus Boguslawski ducit testes erga Janussium Craÿewski: primus Oczeslaus Grabÿonowski, secundus Johannes Jaroslawski, tercius Johannes Malewski, quartus Nicolaus Samborowicz filius Podrzeczski, quintus Wlostek Podrzeczski, sextus Petrassius Goreczski. — Rota: