Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 711
Item nobilis Albertus Curanowski ducit testes erga dominam Vichnam de Dzenczewo: primus Pelka Grzibenski, secundus Jasco Grabÿonowski, tercius Petrassius Grabÿonowski, quartus Petrus Grzibenski, quintus Przibislaus Jaroslawski, sextus Nicolaus Jaroslawski Jaroslaus (!). — Rota:

ÿz woczech Curanowʃki, ne pobral. kon
mý (panczerzmy) (ʃproÿø) yharnaʃzem. po franczku powich
[ʃ]nýnem bracze Jako [oʃzemna] (dzewącznacz)
cze grziwen oÿeʃz nan zalowala.