Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 710
Item nobilis Milesza cum Mathia fratre ducit testes erga Janussium et Katherinam de Pudliscowicze: primus Nicolaus Bucowniczski, secundus Albertus Candzorka, *frater clenodialis dixie*, tercius Jacussius Wlostowski, quartus Lyszek Lÿsko Oporowski, quintus Jan Cuczinski, habet sororem ipsius, sextus [Pas] Staszek Cuczinski gener Zÿdowcze. — Rota:

Tako etc. ÿz. Mileʃza ÿ Maczek. ne
otegnalÿ. wkupu. Januʃzewÿ ÿ
... napudliʃcowiczech. Jako
dzeʃzancz grziwen. aný tego
vzitka. maÿą.