Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 709
Item nobiles Adam, Jan Johannes et Nicolaus de Pýanowicze debent statuere nobilem Nicolaum Bucowniczski erga nobilem Michaelem Bobcowski ad primos minores terminos tanquam nunecium peremptorie. — Rota:

ÿzem bil poʃzlem. do Bucownicze ot
pýanowʃký, ýzapowedzalem. [d] paʃt
wą. napÿanowiczech podlug. prawa.