Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: KS Rok: 1418 Pisarz: 17 Numer roty: 706
Item nobilis vir dominus Johannes heres Rÿdzinski de Rydzina castellanus Medzirzeczensis capitaneus in Wschowa debet statuere Sÿmonem Nowak et Johannem Wlostowsky, nunccios, erga Olbrachtum Cromnowo, in duabus septimanis coram burgrabio Costen iuxta formam iuris, qui iurabunt. — Rota:

Berzemÿ tho kuʃweÿ duʃzÿ
ÿ kuʃwey czczÿ. ÿzeʃzmÿ bylÿ
poʃzlÿ. ot pana. Jana. do Olbrach
ta . Cromnowa. abÿ prziÿal.
przetpana Jana. ÿpoʃzluʃzen
Jako ʃtaroʃcze abÿʃze ʃprawil
wczembÿ mu. winą dal